Vissza

Pályázatok

Maximális térkitöltésű, additív, robotizált gyártási technológia kutatás fejlesztése

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

MAXIMÁLIS TÉRKITÖLTÉSŰ, ADDITÍV, ROBOTIZÁLT GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA KUTATÁS FEJLESZTÉSE

A szerződött támogatás összege:

702,26 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:

Szakmai konszenzus, hogy a fémmegmunkálást is magába foglaló gyártási folyamatok területén a következő évek forradalmi változását az additív gyártástechnológiák elterjedése hozza meg. Az additív technológia, a 3D fémnyomtatás fejlődésével a fajlagos gyártási költségek folyamatosan csökkennek, miközben a ipar számára megjelenő másik nagy kihívására az egyedi jegyekkel rendelkező kusztomizált termékek gyártását hatékonyan gyakorlatilag csak ezekre a technológiai alapokra lehet helyezni. Az additív technológiák fontos előnye, hogy maga a technológia is a digitális kor szülötte, így a gyártás adottságként a digitális három dimenziós tervek alapján történik gyakorlatilag közvetlenül, amely a hagyományos gyártástechnológiákhoz képest alapesetben is nagyobb teret enged a gyártásdigitalizálásnak. Ugyanakkor a 3D nyomtatókkal történő munkadarab előállítás nem egyetlen a nyomtatóban történő lépésben valósul meg. A nyomtatást követően egy sor utómunka szükséges az elvárt tulajdonságokkal rendelkező munkadarab kialakításához, amelyek nagy része ma rapid prototyping célú felhasználás miatt kézi munkával történik. Éppen annak köszönhetően, hogy ma még a 3D fémnyomtatás felhasználásának fő iránya a rapid prototyping az ipari gyakorlatban még hiányoznak azok az eljárásrendek, amelyek alkalmazhatóvá teszik a technológiát a következő szinten, a kisszériás sorozatgyártás céljára történő hatékony alkalmazásra. Projektünk célkitűzése, hogy ezeket az akadályokat felmérjük és elhárítsuk olyan digitalizált gyártástechnológiai megoldást megalkotva, amely alkalmas valós ipari környezetben történő hatékony alkalmazásra oly módon, hogy fenntartjuk az additív gyártásban rejlő egyik legfontosabb előny lehetőségét a kusztomizált termékek gyártása területén.

A digitalizált additív gyártástechnológia és rapid prototyping célú 3D nyomtatás között a legfőbb különbségek a következők:

 • Gyártás előkészítés: A rapid prototyping esetében egyedileg tervezett alkatrészeket nyomtatunk ki, míg a digitalizált kisszériás sorozatok esetén egy sor különböző forrásból származó 3D modell alapján kell egyetlen olyan, a nyomtatóra tölthető 3D modellt létrehozni, amely kinyomtatható, automatizáltan finishelhető és automatizáltan darabolható, utómunkázható.
 • 3D nyomtatás: A rapid prototyping esetében a 3D nyomtatás munkadarabonként, vagy maximum síkban elhelyezett több munkadarab egyidejű nyomtatásával történik. A digitalizált gyártástechnológia esetében a nyomtatási kapacitás maximális kihasználása kell legyen a célunk, így olyan módszertant kell kialakítanunk, amelynek segítségével a nyomtatási feladatokat úgy tudjuk csoportosítani, hogy a nyomtatótér minél nagyobb hányadát tudjuk feltölteni egy-egy nyomtatás során hasznos tárgyakkal
 • Finiselés: A 3D munkadarabok a nyomtatás után ún. finiseléssel érik el a végleges formájukat, amely egy egyedi nyomtatási feladat esetén kézzel elvégezhető, a digitális gyártástechnológia keretei között automatizálni szükséges.
 • Forgácsolás, vágás: A munkadarab a 3D nyomtatóból úgy kerül ki, hogy azt le kell vágni az ún. alaplapról. Abban az esetben, ha a munkadarab nem fekszik fel az alaplapra, a nyomtatás során támaszokat, hidakat kell tervezni, amelyeket az utómunkák során el kell távolítani. Ez a rapid prototyping esetén rendszerint kézi szerszámokkal történik. Egy digitális gyártás technológia esetében erre automatizált megoldást kell találjunk.

A projekt keretei között kialakítani tervezett megoldás alapja összetett algoritmus rendszer, amelynek bemeneti adatai az alkalmazott gyártástechnológia (3D nyomtató, CNC megmunkáló központ, huzalszikra vágó, finisher, stb.) technológiai paraméterei és az aktuális nyomtatási feladat 3D tervei.

A tervezett kiber-fizikai rendszerben automatikusan hozzuk létre az aktuális nyomtatási feladatokból azokat a 3D modelleket, amelyek

 • a 3D nyomtató nyomtatási terét a leghatékonyabban töltik ki, beleértve az egyes munkadarabokat egymástól elválasztó távtartók, hidak automatizált betervezését.
 • alkalmasak arra, hogy automatikusan létrehozzuk azokat a vezérlő kódokat, amelyek segítségével a 3D nyomtatási feladat elvégezhető - alkalmasak arra, hogy automatikusan létrehozzuk azokat a vezérlő programokat, amelyek futtatásával a finiselés, forgácsolás és vágás a megfelelő célgépekkel automatikusan elvégezhetők.

A projekt keretei között létrejövő digitalizált additív gyártástechnológia segítségével a 3D nyomtatás alkalmazása a rapid prototyping felhasználási területről kiterjeszthetővé válik a következő szintre, a kisszériás sorozatgyártási igények hatékony kiszolgálására, miközben a nagyobb volumenű egyedi gyártás lehetősége is nyitott marad.

Ennek megfelelően a projekt eredményeinek hasznosítása várhatóan a következő területeken történhet:

 • Egyedi gépgyártás, ahol a jellemzően egyedileg tervezett alkatrészeket a hagyományos gyártástechnológiához mérhető költségszintek mellett, de jóval hatékonyabban lehet biztosítani
 • Kusztomizált termékek gyártása: Például kézműves termékek esetén olyan kisebb sorozatok gyártása, amelyeknél az alkatrészek között kisebb eltérések vannak
 • A 3D nyomtatás egyedi lehetőségeit kihasználó alkatrészek kisszériás gyártása gépiparban, járműiparban.

A projekt iparági jelentősége, hogy az additív gyártás területén egy a korszerű ipari környezetben értelmezhető megoldást kínál, amely versenyképes lehet egy sor területen a hagyományos gyártástechnológiával, hiszen az eszközigény beruházási költsége hasonló nagyságrendű, ugyanakkor egy jóval magasabban digitalizált gyártási rendszert biztosít, kisebb a szakmunka igénye ugyanakkora termelési volumen elérésének, miközben biztosítottak az additív gyártás egyedi előnyei. Összességében a célpiacokon reális alternatívát kínáló digitális gyártás technológiai megoldás jön létre.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020.10.31.

Projekt azonosító száma:

2017-1.3.1-VKE-2017-00035

3Design fémnyomtatás

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

3DESIGN FÉMNYOMTATÁS

A szerződött támogatás összege:

301,52 MILLIÓ FORINT

A projekt támogatási intenzitása:

73.75%

A támogatás mértéke:

A projekt keretei között a TcT Hungary Kft., mint a fémnyomtatás területén megjelenő egyik első piaci szereplő a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával alkotott konzorciumban, egy összetett a fémművesség, mint a design terület egyik kiemelt elemének jövőjét meghatározni, megalapozni képes kutatás-fejlesztési projektet valósított meg. A projekt megvalósítása három fő feladatcsoportban történt, amelyek között folyamatos átfedések, iterációk keletkeztek a kutatás során. A design koncepció alkotási feladatcsoportban alapvetően arra kerestük a választ, hogy milyen feltételeknek, kereteknek kell megfelelnie a jövő fémművességhez kapcsolódó termékeinek, használati tárgyainak, objektjeinek. Ez a jövőkutatás jellegű alapvetés adta az anyaghasználathoz kapcsolódó specifikációt, amelyre építve indulhatott meg az a kutatási feladatcsoport, amelynek eredményeként újszerű, a kreatív folyamatokban jobban használható fémporokat és előállítási eljárásokat alakítottunk ki. A kutatás eredményeként előálló anyagok és eljárások szélesítik a design koncepcióba foglalható lehetőségeket, hiszen anyagában színezett, illetve újszerű felületeket hordó tárgyak jöhettek létre. A feladatcsoport harmadik része a design koncepciók és az új anyagok összekapcsolásával létrejövő tárgyakkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok megszerzése, a tartósság, a hordhatóság, a gyárthatóság feltételeinek vizsgálata mentén. A projekt tartalmában megfelelő alapot jelent arra, hogy olyan tudásbázist hozzunk létre, amelyre életképes gyártási koncepció építhető, amelyet a kézműves iparban érdekelt cégek és iparművészek számára piaci szempontból is értelmezhető szolgáltatássá alakítható, megteremtve ezzel a fémművesség XXI. századi, a felnövő Z generáció perszonalizációs igényeit is kiszolgálni képes üzleti működés technológiai és design tervezési alapjait.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2021.01.29.

Projekt azonosító száma:

VEKOP 2.2.1-16-2017-00004

TCT WPCP (workload prediction and capacity planning) rendszer fejlesztése

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

TCT WPCP (WORKLOAD PREDICTION AND CAPACITY PLANNING) RENDSZER FEJLESZTÉSE

A szerződött támogatás összege:

140,26 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett projekt olyan vállalati problémák megoldását célozza, amelyek nem kizárólag a hazai vállalkozások sajátossága, hanem bármely országban bármely vállalat ügymenetének sajátossága. Ennek megfelelően egy ilyen általános üzleti problémára, mint az eseti, lokális kapacitás problémák feloldására adott megoldás jelentősége is nemzetközi szinten értelmezhető. A havaria helyzetek és más kapacitás problémák kezelése bármely nagyobb szervezet számára komoly kihívást jelent. A tervezett megoldás elsősorban a szolgáltató szektorban megjelenő kapacitásproblémák kezeléséhez kínál hatékony segítséget, ahol az ilyen problémák összetett szempontrendszer melletti optimalizálással kezelhető. Az szolgáltató szektor ilyen helyzetekben leadott teljesítményét az alkalmazott humán erőforrás optimális felhasználása, a feladatok megfelelő hatékonyságú és gyorsaságú terítése határozza meg. A tervezett WPCP rendszer jelentős újdonságtartalommal bír önmagában a feladat kiosztás optimalizálása területén, hiszen: - Predikcióra és kockázat elemzésre épül, azaz a rendszer segítségével az eszkalációs folyamat korai szakaszában megkezdhető a felkészülés és a megfelelő vészforgatókönyvek alkalmazása, az ott meghatározott intézkedési terv végrehajtása - A szervezet egészére épülő megoldás, amelynek segítségével összetett reakció mechanizmusok alakíthatók ki a probléma eszkaláció során, így a minimális service level nagyon szélsőséges lefolyású kapacitás problémák és havaria események kapcsán is fenntartható, elkerülhető a szolgáltatás teljes összeomlása - Képes a dinamikus tervezésre és újratervezésre, a lokális újratervezésre, amikor a korábbi erőforrás allokáció egy adott részére történik a feladat leosztás - Képes az interaktív tervezésre, így a változó körülményekhez adaptálódik az erőforrás beosztás, amelynek segítségével az eszkalálódó események dinamikusan kezelhetők, növelve a szervezet alkalmazkodó képességét Összességében a WPCP rendszer egy nagy innováció tartalmú üzleti intelligencia rendszer, amelynek segítségével a gazdasági életben viszonylag ritkán előforduló, de a szervezetre, vállalatra igen nagy hatással bíró helyzetek válnak jelentős mértékben kezelhetőbbé, tervezhetővé, míg a lokális, vagy kisebb kapacitásproblémák egy jobb globális optimumon oldhatók fel biztosítva az optimális kapacitás gazdálkodást nagy szervezetek esetén is.

A projekt keretei között egyértelműen kijelenthető, hogy új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotást, új tudományos műszaki eredményt hozunk létre az alábbiak szerint: - Dinamikus kockázatelemzési megoldás: A tervezett megoldás jelentős újdonságtartalma más elemző eszközökhöz képest annak folyamatba épített jellege adja. A ma jellemző kockázatelemzési rendszerek jellemzően a múltbeli adatok vizsgálatán alapulnak tisztán és statikus megoldások, amelyek célja és feladata, hogy alkalmat adjanak a múlt jelenségeinek megértésére és azokból a jövőbeni jobb döntések megalapozására. A WPCP rendszer lényege, hogy a kockázatelemzést dinamizáljuk és beépítjük a vállalati információs rendszer környezetbe megfelelő riasztási pontokat generálva, így a kapacitás problémák kialakulásának körülményei hamarabb felismerhetők, amelynek segítségével azok kezelése is időben megkezdhető. - Kockázatelemzésre épülő kombinált predikciós logika: A WPCP rendszerben a kockázatelemzési képesség támogatására és a kialakuló problémák lehető legkorábbi felismerése érdekében nem pusztán a tényanyagra támaszkodunk, hanem a tényanyag adaptív feldolgozásával és eszkalációs alternatívákat felmérő predikciós képességgel egészítjük a rendszert. Ez az iteratív módon felépülő szimulációs technika segítségével várhatóan hatékonyabban érhetők tetten az eszkalációs folyamatok, azok aktuális szakaszai és várható lefolyása. A predikciós képesség pontosítja az adatbányászati eszközökre épített kockázatelemzést és a riasztási pontokat időben jóval korábbi stádiumban teszi elérhetővé. - Öntanuló, adaptív predikciós eljárások: A projekt keretei között a predikciós logika kialakítása során fontos elem az adaptációs, öntanuló képesség. Ennek lényege, hogy az adott szervezetnél történő alkalmazás során a korábbi tapasztalatok egy tanulási folyamat során rögzülnek a rendszerben, amely tovább pontosítja és testre szabja annak működését a helyi igényeknek és környezetnek megfelelően. Ez a képesség fontos eleme a rendszer alkalmazkodóképességének is, hiszen a gazdasági életben, a változó üzleti környezetben a kapacitás problémák köre, összetétele, eszkalációjuk jellege nagy változatosságot és változékonyságot mutat. - Folyamatba épített feladatütemezési optimalizálás eszkalálódó kapacitás problémák kezelésére: Az eszkalálódó kapacitás problémák kezelésének eszköze a szervezeten belül a bevonható, más területekről elvonható erőforrások megfelelő, irányított és tervezett felhasználása. Bármely szervezet esetén lehetőség van ezen ad hoc erőforrás-átcsoportosítások tervezésére megfelelő eszkalációs forgatókönyvek mentén. A WPCP rendszer újdonsága ezen a területen, hogy erre a speciális helyzetre egy optimalizált feladatütemezési megoldást kínál, amely hatékonyan képes beépülni bármely szervezet működésébe. A tervezett megoldás újdonságtartalmát az adja, hogy egy nagyon gyorsan változó és a historikus adatokból nehezen előre jelezhető, olyan működési környezetben végez erőforrás-optimalizálást, amelyben gyakorlatilag minden paraméter, akár az optimalizálás előírt célfüggvénye is dinamikusan változhat. - Elosztott működésű optimalizálási és predikciós engine: A tervezett megoldás speciális újdonságtartalma, hogy korszerű ICT rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelően nem csak ú non premises működést, hanem a cloud megoldások sajátjaként megjelenő elosztott működési verziót is kialakítunk a projekt keretei között.

A tervezett megoldás célcsoportja egyértelműen a szolgáltató szektor, mivel ezen a területen alkalmazható a leghatékonyabban az az összetett erőforrás optimalizálási logika, amelyet kialakítunk, illetve itt jelentkeznek azok az előre nem látható kapacitás problémák, amelyek megoldására a rendszer alkalmas. Más iparágakban, legyen szó logisztikáról agráriumról, vagy a feldolgozóiparról a kapacitások mennyiségben és minőségben jellemzően kötöttek, nem rendelkeznek akkora rugalmassággal, mint a szolgáltatási szektor erőforrás igényének gerincét adó humán erőforrás kapacitások, miközben a kapacitások lekötése is jellemzően menedzsment keretében történik, jellemzően a realizált megrendeléseknek éppen a kapacitás a korlátja, így a rendes működés keretei között nem alakulnak ki eszkalációs problémák, a kapacitás problémák rendszerint valamilyen menedzsment, vagy végrehajtási hiba eredményei. A szolgáltató szektor mellett potenciális célcsoportot jelent a közszolgáltatások köre, legyen szó például az egészségügyi és sürgősségi betegellátásról, közbiztonságról vagy katasztrófa védelemről, sőt adott esetben honvédelmi feladatokról. Tekintettel a konzorciumvezető TcT Hungary Kft. ügyfélkörére ezek várhatóan másodlagos célcsoportot tudnak képezni, de nem zárjuk ki ilyen irányú rollout lehetőségét is. A rendszer elsődleges célcsoportja ennek megfelelően a szolgáltató szektor, ahol a konzorciumvezető ügyfélszolgálati rendszereinek köszönhetően erős pozíciókkal rendelkezik a hazai piacon és a vállalkozás külföldi leányvállalatai is jelentős eredményeket tudnak felmutatni a területen. A szolgáltató szektoron belül is elsősorban a következő részterületeken tervezünk a termékkel megjelenni: - Bankszektor és pénzügyi szolgáltatók: Egy-egy kampány, vagy külső esemény indukálhat olyan helyzetet, amely kapacitásproblémákat idézhet elő a szervezetben. Klasszikus esete a szerencsére Magyarországon kevésbé gyakori bankpánik. - Biztosítási szektor: Nagy méretű ügyfélkört kiszolgáló szektor, ahol különösen országos jelentőségű káresemények, katasztrófa helyzetek esetén (Pl.: országos viharok, árvizek, stb.) hirtelen tömegessé válik a szervezetek terhelése. - Telekommunikációs szektor: A szektorban előfordulnak havaria események, amikor valamilyen külső, vagy belső okból tömeges szolgáltatás kiesés tapasztalható. Ezek az esetek okozhatnak az ügyfélmegkeresések területén kapacitásproblémákat, amely a service level törvényi előírások alatti szintre csökkenéséhez vezethetnek. - Közmű szektor: Hasonlóan a telekommunikációs szektorhoz a havaria események a közmű szolgáltatások esetében is tömeges kontaktus kezelést igényelnek. Kis kereskedelmi szektor: A lokális erőforrás problémák mindennaposak a kiskereskedelmi szektorban, amelyek rendszeresen a kiszolgálás színvonalának csökkenéséhez vezet, akár oly módon, hogy egyes termékekből áruhiány alakulhat ki a polcokon, vagy nő a sorban állás, a kiszolgálási idő A TcT WPCP rendszer várható piaci igénye: A rendszer várható piaci igényeit két fő csoportra érdemes osztani. Az egyik ilyen csoport a szolgáltató szektor nagyvállalatai. A célcsoport ezen vállalkozásai szinte kivétel nélkül rendelkeznek valamilyen „katasztrófa kezelési” tervvel, így számukra maga a rendszer célja és értelme ismert. Ennek megfelelően várakozásaink és előzetes piaci felméréseink szerint széles körben várható igény a megoldás bevezetésére. A célcsoport nagysága 100-150 cég Magyarországon és néhány ezer cég a TcT csoport által lefedett export piacokon. A másik csoport elsősorban a cloud szerkezetű megoldást igénybe vevő KKV szektor, azon belül is elsősorban annak felső réteget magába foglaló középvállalati réteg. Ennek számossága Magyarországon néhány 100 cég, míg az export piacainkon több ezer vállalkozás.

A TcT WPCP rendszert úgy alakítjuk ki, hogy igény szerint önálló funkcionalitásként is beépüljön az alkalmazó cég vállalati információs rendszerébe, a hasznosítást azonban természetesen első körben abban az ügyfélkörben tervezzük, amelyet az elmúlt 25 évben a TcT Hungary Kft. kiépített. A hasznosítást elősegíti, hogy ezen vállalatok egy részét már a kutatás szakaszban bevonjuk a projektbe, így a projekt lezárását követőn pontos képük lesz a rendszer kínálta lehetőségekről és szolgáltatásokról. A hasznosítás során fontos szempont, hogy erős szinergiát tudunk kialakítani a vállalakozás meglévő termékportfoliójával.

A projekt fizikai lezárása 2020.06.29-én, a tervezettnek megfelelően sikeresen megtörtént.

Projekt azonosító száma:

VEKOP-2.1.1-15-2016-00146

3D fémnyomtatásban alkalmazható hőtechnikai szempontból intelligens kerámia-fém kompozit anyagok kutatás-fejlesztése

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

3D FÉMNYOMTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ HŐTECHNIKAI SZEMPONTBÓL INTELLIGENS KERÁMIA-FÉM KOMPOZIT ANYAGOK KUTATÁS-FEJLESZTÉSE

A szerződött támogatás összege:

169,1 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:

A TcT Hungary Kft és a Vaskuvik Kft. konzorciuma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara kutatócsapatának bevonásával jelen projekt keretei között a 3D szinterezéses fémnyomtatási eljárások során felhasználható, hőtechnikai szempontból intelligens anyagok kifejlesztését valósította meg.

A projekt keretében a konzorcium e kompozit anyagok alkalmazhatóságának vizsgálatát és fejlesztését végezte el két olyan területre koncentrálva, ahol a hőtechnikai értelemben intelligens kompozit anyagok alkalmazási lehetősége valós és közvetlen műszaki előnyöket kínál:

 • A robbanómotorokban alkalmazott dugattyúk, ahol a kompozit anyagok alkalmazásával a korábbi kerámia bevonatokkal folytatott sikertelen kísérletek során feltárt az akadályok elháríthatók.
 • A fröccsöntő szerszámok területe, ahol a hőelvezetés hatékonyságát tudjuk növelni az intelligens kompozit anyagok alkalmazásával.

A járműiparban a bonyolult formát öntéstechnológiával szokták előállítani nagy sorozatok gyártása esetében. A fémport használó 3D nyomtatók fejlődésével lehetőség nyílt nagy sorozatban gyártott nagyobb alkatrészek és szerszámok előállítására az új technológiával is. Az innovatív technológiát alkalmazva a mérnökök, új, akár 25%-os súlyelőnyt biztosító konstrukciós geometriákat tudnak megfogalmazni, amit eddig csak nehezen vagy egyáltalán nem lehetett legyártani a hagyományos technológiákkal. Az új 3D fémpornyomtatáshoz nagyszilárdságú alapanyagokat használnak a gyártók, amelyek a kereskedelmi forgalomban kaphatóak. A kutatás során a meglévő alapanyagok kiegészítésre kerültek kerámia szemcsék hozzáadásával. Az új anyag egy fém-kerámia kompozit por lett, ahol az alapfém szilárdsági tulajdonságai kihasználva a kerámia hozzáadásával megváltoztathatók és nagyobb szabadsággal alakítható a termék hőtechnikai tulajdonsága. A kidolgozott fém-kerámia kompozit alapanyagban bizonyos határok között szabadon változtatható az adalék mennyisége, ezáltal adott határokon belül tetszőlegesen beállítható a termék hőtágulási-, és hővezetési tényezője, így az hőtechnikai szempontból intelligens anyaggá vált.

A kutatás-fejlesztési projekt keretei között olyan a 3D fémnyomtatási technológiai környezetben kialakítható kompozit anyagok fejlesztését valósítottuk meg, ahol a kerámia hőszigetelő szemcsék be tudnak épülni az anyagba, így biztosítva annak kedvező hőtani tulajdonságait a nem homogén kialakítással szemben. Hagyományos gyártástechnológiával (öntés majd forgácsolás) nem gyártható az ilyen inhomogén alkatrész, azaz a technológiai fejlesztéssel a 3D fémnyomtatás hagyományos versenyelőnye (formaszabadság) mellett újabb egyedi előnyöket tudtunk biztosítani, amely a technológia alkalmazhatóságát és versenyképességét növeli.

A projekt megvalósítási szakasza 2019.06.30-án, a tervezettnek megfelelően sikeresen lezárult.

Projekt azonosító száma:

KFI-16-1-2017-0283

VoxCTRL – személyes ügyfélszolgálati támogató technológia

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

VOXCTRL – SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA

A szerződött támogatás összege:

126,67 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elmúlt évtizedekben a vállalati ügyfélkapcsolati feladatok egyre nagyobb része tevődött át olyan technológiával támogatott csatornákra, amely az ügyfélkapcsolati feladatok szervezésére, alakítására és megvalósítására hatékonyabb megoldást kínált mind a vállalat, mind pedig az ügyfél számára a hagyományos személyes ügyintézés lehetőségénél. A Call Centerek, majd a kommunikációs csatornák egészét lefedő Contact Centerek elterjedésével a vállalati ügyintézés során a technológiával támogatott csatornák váltak dominánssá, amely a kényelmesebb és hatékonyabb ügyintézés mellett a vállalati kultúrákban is változásokat hozott, hiszen a technológiával támogatott ügyfélszolgálatokon a tevékenység minősége közvetlenül mérhető, az egyes ügyek le- illetve visszakövethetők. A ügyfelek megszokták, hogy az ügyintézés során az egyes események rögzítésre kerültek, amely problémák felmerülése esetén mind két fél számára megnyugtató, objektív hivatkozási alapot teremtett. Bár a technológiai fejlődés által támogatott ügyfélszolgálati kultúra elterjedt teljes egészében sem ma, sem a jövőben nem lesz képes teljes egészében kiszorítani a személyes ügyfélszolgálati tevékenységet, ugyanakkor a dominancia miatt reális elvárássá vált, hogy az ügykezelés fő csatornája és eljárásrendje a technológiával támogatott ügyvitel legyen, amelyhez a korábban jellemző személyes ügyfélszolgálati feladatokat adaptálni kellene. Az információ technológiai támogatás szintjén erre megfelelő megoldások születtek, legyen szó az ügyfelek tematikus előszűrését biztosító személyi hívó rendszerekről, vagy a vállalati front end rendszerek egységes megvalósításáról. Ezzel együtt ugyanakkor az ügyvitel megfelelő követésére, minőségbiztosítására rendelkezésre álló megoldások eddig nem kerültek kialakításra a személyes ügyfélszolgálatokon, így mára a minőségbiztosítás területén a személyes ügyfélszolgálati tevékenység komoly hátrányba került a technológiailag támogatott folyamatokhoz képest. Jelen projekt célja ennek a hátránynak a leküzdésére alkalmas technológiai megoldás létrehozása, amelynek segítségével egy meghatározott protokoll mentén biztosítható az ügyfélszolgálati tevékenység kontrolja. A tervezett VOXCTRL rendszer ezt a feladatot több lépésben látja el: - Együttműködve a lokális rendszerekkel azonosítja a felhasználót, majd rögzíti az előszűrési folyamatot, amely a Contact Center rendszerek hasonló funkcionalitását biztosító hangos menü (IVR) működési logikájához kapcsolja a folyamatot - A konkrét ügyfélszolgálati feladatot egy integrált munkaidő és feladat nyilvántartó rendszerben rögzíti, amelyben kliens oldali szoftver integrációk segítségével a rögzítés nagyban automatizálható. Ez megfelel a Contact Centerek integrált feladatkövetési megoldásainak. - A minőségbiztosítás érdekében az ügyfélszolgálati ponton biztosítjuk az ügyfél és a munkatárs közötti interakció rögzítését a telefonos ügyfélszolgálati rendszerekhez hasonló módon - A VoxCTRL rendszerben gyűjtött adatokat illesztjük a contact center rendszerek megfelelő adatbázisaihoz és állományaihoz, így a teljes ügyfélkezelési történet egységes rendszerben követhető le.

A projekt eredménye a TcT VoxCTRL fantázianevő termékének prototípusa, amelynek segítségével a technológiával támogatott ügyfélszolgálati tevékenységgel funkcionálisan egyenértékű rendszer biztosítható a személyes ügyfélszolgálati tevékenységhez, amelynek segítségével immár az összes ügyfélszolgálati csatorna egységes rendszerben, folyamatszervezési struktúrában és minőségbiztosítási képességekkel kezelhető le.

A tervezett fejlesztési eredmény főbb funkcionális elemei a következők: - Előszűrési rendszerek és ügyfél azonosítás: A rendszer segítségével a korszerű Contact Center rendszerekkel egyenértékű megoldást alakítunk ki az ügyfelek azonosítására, illetve a személyes ügyfélszolgálaton belüli ügykezelési igények szerinti előszűrési eljárásra - Ügyfélszolgálati feladat ellátás minőségbiztosítási funkciók: A rendszer segítségével a korszerű Contact Centerekkel egyenértékű minőségbiztosítási funkciókat alakítunk ki, amelynek része az ügyintézők feladatellátását kontroláló adatgyűjtő alkalmazás és az ügyfelekkel történő kommunikáció rögzítésére alkalmas hangrögzítő rendszert - Feladatellátás kontroll funkció: A rendszer segítségével az egyes személyes ügyfélszolgálatok működéséről gyűjtött adatokról a vezetők számára riporting és visszahallgatási funkciókat biztosít.

A projektjavaslat eredményeként előálló VoxCTRL rendszer a korszerű ügyfélkapcsolati rendszerek által nem támogatott utolsó ügyfélkapcsolati csatornát, a személyes ügyfélkapcsolati csatornát köti be a technológiával támogatott ügyfélkapcsolati rendszerekbe. A projektjavaslat mind műszaki szempontból, mind üzleti szempontból jelentős újdonságtartalommal bír. A műszaki újdonságtartalom fő iránya a minőségbiztosításhoz kapcsolódó hangrögzítési funkció kialakítása. A tervezett rendszerben olyan fizikai infrastruktúra illetve ehhez kapcsolódó digitális hangfeldolgozási képesség kialakítása szükséges, amely képes a telefonos kommunikációhoz hasonló minőségű hangfelvételek biztosítására. Könnyű belátni, hogy egy telefonhívás esetén a felvétel hangminősége különösebb fejlesztések nélkül biztosítható, miközben egy személyes ügyfélszolgálati ponton egy sor zavaró tényezővel kell számolnunk. Ilyen tényezők a következők: - A megfelelő minőségű hangfelvétel érdekében olyan műszaki megoldást kell kidolgoznunk, amely számol a várható háttérzajjal és képes azt csillapítani, minimalizálni - Meg kell oldanunk, hogy a fizikailag egymás mellett, hallótávolságon belüli egyes személyes ügyfélszolgálati helyeken történő beszélgetésekbe ne szűrődjenek be külső zajok, különösen a szomszédos ügyintézéshez kapcsolódó információk, hiszen az nem felelne meg adott esetben a titokvédelmi előírásoknak - Olyan megoldást kell kialakítunk, amelyben egyértelműen elválaszthatók a beszélgető felek, azaz várhatóan fizikailag kell az ügyintéző és az ügyfél hangforrását elválasztani, hiszen adott esetben csak ez tud teljes bizonyító erővel bírni - A felvételeken meg kell oldanunk a megfelelő hangkeverést, amelynek segítségével a beszélgetés megfelelő minőségben és teljes tartalmában visszahallgatható. - Megfelelő digitális formátumokat kell alkalmaznunk, amelynek segítségével a nagy kiterjedésű hangfelvétel állományok megfelelő módon kezelhetőek lokálisan és rendszerszinten egyaránt - Mindezt olyan formában kell kialakítunk, hogy az költségszerkezetében piacképes megoldás tudjon lenni A tervezett megoldás üzleti újdonságtartalma abban fogható meg, hogy egy magasan formalizált és minőségbiztosított ügyfélkapcsolati rendszert tud adoptálni a személyes ügyfélkapcsolati csatornára, amely így a szervezet egésze szintjén tudja a megfelelő minőségbiztosítási követelmény rendszert érvényesíteni.

A projekt eredményeként előálló VoxCTRL termék egyértelműen olyan új termék prototípusa, amely számottevő hatással lesz a célpiacot jelentő ügyfélszolgálati rendszermegoldásokat magába foglaló iparágra, hiszen segítségével a technológiával támogatott ügyfélszolgálati rendszerek utolsó „vakfoltja”, a személyes ügyfélszolgálat kerülhet integrálásra megteremtve ugyanazt a technológiai támogató hátteret, amely az ügyfélszolgálati rendszerek más csatornáin, legyen szó a telefonról, a webről, vagy legújabban a mobil alkalmazásokról már biztosítottak voltak. A projekt keretei között kialakításra kerülő fő K+F eredmény főbb innovatív elemei a következők: - Célorientált mikrofon rendszer kialakítása: Az alkalmazandó mikrofon technológiák esetében a fő innováció, hogy a kialakítunk egy célorientált technológiát. A létező mikrofon technológiák különböző karakterisztikákkal rendelkeznek, amelyek eltérő minőségű és tartalmú hangfelvételt eredményeznek. A gömb-karakterisztika előnye, hogy a környezetből minden irányban érzékelik a hangokat, ugyanakkor ezzel a környezeti zajok egészét is rögzítjük, a rögzített hang itt egy egységgé alakul, fókuszálatlan formában, a különböző irányból érkező hangokat nem tudjuk elválasztani. A nyolcas karakterisztikájú mikrofonok esetében a hangfelvétel fókuszáltabb, amely előny a zajszintek miatt, de egy mozgásban lévő beszélő esetében a minőség változó lesz. A kutatás során megvizsgáljuk a különböző karakterisztikákat és azok alkalmazhatóságát, amelyekből egy olyan mixet alakítunk ki, amely a leginkább alkalmas a személyes ügyfélszolgálati pontokon való kihelyezésre. - Több csatornás hangrögzítési technológia: A projekt keretében a mikrofon technológiák mellett kiemelt jelentősége van azok elhelyezésének és a megfelelő hangkeverés biztosításának. A többcsatornás megoldás előnye, hogy kombinálhatók a különböző mikrofon rendszerek, amelynek eredményeként egy megfelelő hangkeverési logika segítségével várhatóan elérhető kívánt eredmény. A többcsatornás megoldással biztosítható, hogy a jellemző hangforrások mellett a megfelelő környezeti hangok is rögzíthetők legyenek és a kutatás során a hangszűrési és hangkeverési eljárásokkal egy olyan felvétel biztosítható, amely a releváns hanganyagot megfelelő minőségben és zajok tompítása és szűrése mellett tudja biztosítani - Ugyancsak lényeges különbség más K+F eredményekhez képest, hogy a tervezett megoldás nem pusztán egy hangrögzítő rendszer, hanem egy integrált támogató rendszer, amely magába foglalja a személyes ügyfélszolgálati tevékenység kontroljához és minőségbiztosításához kapcsolódó összes lényeges funkciót. A piacon megtalálható kevés megoldás egyike sem biztosítja ezt az összetett funkcionalitást, amelynek eredményeként, ha egy ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalat biztosítani kívánja a személyes ügyfélszolgálatokon a hangrögzítési funkciókat azt csak jelentős integrációs költségek mellett tudja illeszteni a meglévő rendszereihez, általában nagy költséget jelentő egyedi fejlesztések mellett. A VoxCRTL alkalmazás esetében ez az integrációs feladat szükségetlenné válik a kliens oldalon, a szükséges integrációs a vállalati informatikában rutin feladatnak számító szerver oldali integrációval elérhető, de a rendszer ilyen igény hiánya esetén alkalmas az önálló működésre is, amely biztosítja az személyes ügyfélszolgálat minőségbiztosításához szükséges alapfunkciókat. Kiemelendő továbbá a K+F eredmény versenyképessége szempontjából, hogy a VoxCTRL rendszer minden más létező megoldáshoz képest jobb hangminőséget fog tudni biztosítani, hiszen a kutatás-fejlesztésnek ez az egyik legfontosabb célja. A megfelelő hangminőség mellett a rendszer már alkalmas azon funkciók biztosításához, amely a Contact Centerekben már sikerrel alkalmazott a különböző minőségi problémák, reklamációk kezelése esetén. - Fontos újdonság, hogy a tervezett megoldás gyorsan telepíthető lesz és alkalmassá tehető a szolgáltatási keretek közötti telepítésre, ahol nem szükséges az ügyfeleknek a hardver eszközöket megvásárolni, hanem egyfajta bérleti konstrukcióban, havi díj ellenében vehessék igénybe a funkcionalitást.

A projekt fizikai lezárása 2020.06.30-án, a tervezettnek megfelelően sikeresen megtörtént.

Projekt azonosító száma:

GINOP-2.1.7-15-2016-02146

Komplex munkavédelmi- és kontrolling rendszerhez gyártókapacitás létrehozás

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A projekt címe:

KOMPLEX MUNKAVÉDELMI- ÉS KONTROLLING RENDSZERHEZ GYÁRTÓKAPACITÁS LÉTREHOZÁS

A szerződött támogatás összege:

248,69 MILLIÓ FORINT

A projekt tartalmának bemutatása:

Komplex munkavédelmi és kontrolling koncepciónk alapját a JobCTRL innováció díjnyertes rendszer nyújtja, mely utóbbi eddig a szellemi munkavállalók teljesítménymérését és monitorozását tette lehetővé. Ezt kívánjuk kiterjeszteni a fizikai területen (építkezések, plázák, szerelőcsarnokok) dolgozók esetére is, melynek érdekében jelenleg, igény szerint különböző mobiltelefonok és okosórák alkatrészeit felhasználva, azokat újabb, a környezetnek és a célnak megfelelő tokozásba helyezve és arra a JobCTRL mobil verzióját alkalmazva, alakítottunk ki olyan eszközt, amely képes ennek támogatására. Az újratokozás professzionális megvalósításához és a kezdeti koncepció nagy szériaszámban történő gyártásához eszközök beszerzésére van szükségünk, annak érdekében, hogy a különböző munkakörnyezeteket és igényeket ki tudjuk elégíteni - így a különböző munkakörnyezetek és a munkavégzés típusa azonban eltérő tokozást igényelhet, legyen szó formai vagy méretbeli követelményekről (pl. lábra, övre, kézre, bármilyen ruhadarabra vagy munkavédelmi sisakba rögzíthető megoldás). Jelen projekt fejlesztésének igénye három pilléren nyugszik: a különböző munkakörnyezetek és piacok (hazai vagy nemzetközi, pl. brazíliai igények) által koncepciónk irányában támasztott kereslet áll az egyik oldalon, míg a különböző, időben dinamikusan változó igényeknek megfelelő újratokozások megtervezése és elkészítése áll a másik oldalon. Ehhez szükség van egy fröccsöntő gépre (ALLROUNDER 520 S 1600 – 290). A különböző tokozások legyártásához a fröccsöntő gép számára szerszámokat készítő, fémporos 3D nyomtató rendszerre (EOS M400 fémporos 3D gyártó rendszer), amely tetszőleges eszközt képes legyártani, és amely a „hagyományos” 3D nyomtatoknál jelentősen nagyobb kapacitással és kibővített képességekkel rendelkezik. Hasonló, de jóval kisebb kapacitással és szerényebb képességekkel rendelkező berendezéssel itthon és a környező országokban is csupán a győri Audi gyár rendelkezik, így a kereslet harmadik pillére is innen ered - egy ilyen gyártó rendszer birtokában bármilyen, különleges igénynek megfelelő egyedi eszköz legyártása lehetséges. Ennek segítségével bármelyik vállalkozás, annak méretétől függetlenül, képes olyan modelleket készíteni, vagy olyan eszközöket legyártani cégünkön keresztül, bérgyártás és megbízás keretében, amellyel nem csupán egyedi megoldásokhoz, de finanszírozásokhoz (pályázati források, kockázati tőke) elengedhetetlen prototípusokhoz is hozzájuthat. A cég a hazai, dél-amerikai és dél-koreai piacon van jelen pillanatnyilag, és a piaci térnyerés erőteljes növekedése várható az első két piacon, az építőipar jelentős súlya miatt és az előzetes igények és konkrét megrendelések alapján – előzetes számításaink szerint a befektetés (a teljes gyártósor és az önköltségi ár) már 3 éven belül bőven megtérül (ld. a csatolt megtérülési számításokat). A cég árbevétele ennek megfelelően 2 éven belül a duplájára növekedhet, amelyet a további piacszerzés dinamikusan növelni fog.

Mivel a cég eddig nem foglalkozott magas sorozatszámú tömeggyártással, ezért a kapacitásbővítés tényét a gyártósor léte igazolja, az általa előállított termék pedig egy innováció díjas, K+F+I támogatással kifejlesztett, sikeres és innovatív termékre épülő, hozzáadott értéket hordozó koncepció, amely innovatív, hazai ötletet képes értékesíteni a világ több, dinamikusan növekedő piacán, ahol erre valós kereslet mutatkozik. A partnerekkel és építőipari cégekkel való egyeztetések és tárgyalások során már előzetes felmérésekkel rendelkezünk arról, milyen jelentős igény van egy ilyen megoldás bevezetésére hiszen egyelőre hasonló termékek sem léteznek. Az előkészítés során ugyanakkor már konkrét megkeresés is érkezett a koncepcióra, miközben felmértük azt is, hogy milyen piaci rést lehet kielégíteni egy fémporos 3D nyomtatóval, amely bármely iparágnak képes egyedi igényeken alapuló eszközöket és szerszámokat gyártani, olyan tulajdonságokkal, amelyre a régióban egyetlen gyártósor sem képes. A gyártósor központi eleme az EOS M400 fémporos 3D gyártó rendszer, amelynek beszerzése a projekt első lépése, hiszen ez az egyedülálló és úttörő rendszer a felívelőben lévő 3D nyomtatás technológia ipari ágát és eddig ki nem használt lehetőségeit képes megvalósítani. Ennek segítségével kerül legyártásra a második lépésben beszerzendő ALLROUNDER 520 S 1600 – 290 korszerű, fröccsöntő gép számár a fröccsöntő forma, az éppen aktuális gyártandó tokozás követelményeinek megfelelően, amely aztán képes előállítani azt. A fröccsöntő gép által gyártott tokozás így bármikor módosítható annak érdekében, hogy mindig a megfelelő igényeket tudjuk lefedni és kielégíteni a különböző megrendelések tükrében. Az így előálló, tokozott megoldás az, amely képes ellátni a munkaerő monitoring, munkafázis felismerés, pozíció meghatározás és aktivitás figyelő feladatkört számos innovatív megoldással és ötlettel. A nyilvánvaló kapacitásbővítésen és hozzáadott értékkel rendelkező, innovatív koncepció értékesítésén felül a komplex munkavédelmi és kontrolling rendszer alkalmazása az adott iparágban vagy munkakörnyezetben átláthatóságot, munkahatékonyság és produktivitást növelést, objektív teljesítmény-értékelést és létszámnyilvántartást illetve a munkabiztonság fokozását eredményezi – ennek eredményeképp az alkalmazó ágazatok esetében konkrét teljesítmény és produktivitás növekedés érhető el, miközben a fent felsoroltaknak megfelelően eredményesebbé teszi a munka- és termelési folyamatokat és bármely nemzetgazdaságban GDP növekedést von maga után.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.04.27.

Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.1-15-2015-00704

H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: TCT iBAU

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

H2020 pályázat előkészítése és kidolgozása: TCT iBAU

A szerződött támogatás összege:

17 389 284 Ft azaz tizenhétmillió-háromszáznyolcvankilencezer-kétszáznyolcvannégy Forint

A támogatás mértéke:

75.00 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az iBAU az egyetlen olyan folyamatokon átívelő informatikai megoldás, ami már a tervezési szakaszban biztosítja a különböző gépészeti, villamossági és automatizálási épületrendszerek optimális kivitelezéséhez és rendkívül gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges információkat, és képes a lemodellezett épületirányítási logikából automatikusan létrehozni a rendszereket vezérlő programkódokat.

A rendszert jelenleg is továbbfejlesztjük. Jelenlegi célkitűzéseink alapján az iBAU rendszerrel kialakított épületeket akarjuk csoportba, vagy csoportokba összekapcsolni úgy, hogy együtt még energiahatékonyabban legyenek üzemeltethetőek.

Az iBAU piaci lehetőségei rendkívül széles körűek és számos területen illeszkednek a H2020 programterületekhez. Például:

 • épületek tervezési fázisának innovatív megreformálása
 • kivitelezési idő csökkentése
 • intelligens épületautomatizálás megvalósítása a mindennapokban, annak széles körű elterjesztése
 • fogyasztói szokások megváltoztatása, környezet- és energiatudatosság kialakítása
 • fogyasztási adatok transzparenciájának biztosítása az egyes felhasználók szintjén
 • kényelmi szolgáltatások széles tárháza
 • széndioxid kibocsájtás csökkentése, garantált fogyasztáscsökkentés
 • épületek hálózatba kötése, energiafogyasztás együttes és hatékony, megadott határokon belül történő kezelése és tartása
 • "smart grid" ready, kompatibilis és a smart grid koncepció elterjedésének proaktív ösztönzése a rendszer bevezetése által
 • energia auditok az egyes épületekre illetve épület-rendszerekre, hálózatokra, amelyek biztosítják a lehető leghatékonyabb és energiatakarékosabb működést
 • facility management (épület üzemeltetés) támogatása
 • prediktív fogyasztásbecslések

Fentiek alapján a TCT Hungary az alábbi H2020 felhívásra szeretne pályázni:

Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects / SCC-01-2015

A GOP334 pályázati projekt során elsődleges feladat a fenti ötletekben rejlő nemzetközi versenyképességi potenciál feltárása, a nemzetközi terjeszkedési stratégia aktualizálása a lehetőségek maximális kihasználásának biztosítása érdekében, és a megvalósítási feladatok tervezése. Fontos továbbá a szervezet felkészítése érdekében megoldandó feladatok meghatározása, tervezése, a kontrolling, a projekt menedzsment rendszerek illesztése a nemzetközi tevékenység kiterjesztéséhez. A H2020 programban való sikeres részvételhez erős, dedikált szervezetre van szükség. Ezért a projekt során felállítjuk a TCT H2020 programirodáját.

A projekt fontos eleme a megoldás külpiaci értékesítésének előkészítéseként a helyi környezet felmérése (pl. városfejlesztési koncepciók), továbbá vizsgálni szükséges az ötletben rejlő lehetőségek, a konzorciumban történő indulás feltételeit, körülményeit, előnyeit és hátrányait, valamint a kapcsolódó feladatokat. A megfelelő piaci elemzések alapján meghatározott feltételek szerint történő próbatesztelés eredményei nagyban hozzájárulnak a további fejlesztési irányok kijelöléséhez.

A H2020 pályázat összeállítása során kiemelt feladat a partnerhálózat elemzés, a piaci hatáselemzés vizsgálat, a nemzetközi sikeresség biztosításához szükséges továbbfejlesztési követelmények megismerése érdekében. A projekt fontos eredménye a marketing, webes megjelenés fejlesztése és a sikeres H2020 szerepléshez szükséges együttműködő partnerek keresése.

A GOP334 projekttel célunk a nemzetközi versenyképességi stratégiánk aktualizálása, és a koncepció vizsgálatát követően a H2020 pályázat előkészítése, valamint a nemzetközi partnerkapcsolatok továbbfejlesztése.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2015.09.30.

Projekt azonosító száma:

GOP-3.3.4-15-2015-0054

Virtuálisfiók

Projekt neve:

"A TcT Hungary Kft. Értékesítés Támogató rendszerének kiépítése"

Projekt leírása:

Jelen projekt a TcT díjnyertes innovációjának a CallMix-nek technológiának a továbbfejlesztését tartalmazza. A CallMix rendszer a TcT szabadalmaztatott koncepciója, amelynek lényege, hogy a hagyományos mobil vagy vezetékes telekommunikációs csatorna mellé automatikusan felépít egy párhuzamos szerver-kliens csatornát a felhasználó számítógépére, Smart TV-re, tablet-jére, vagy okos telefonjára. Alapesetben a beszélgető felekről szóló információk jelennek meg ezen a felületen, abban az esetben azonban, ha a hívott fél egy vállalat, a rendszer lehetőséget kínál a vállalattal kapcsolatos többlet információk megjelenítésére.

A CallMix rendszer jelenleg lezárás alatt lévő lévő fejlesztési szakaszában elkészültek a technológia kommunikációs alapelemei, így a főközpontok mellé telepített alkalmazás szerverek, a főközponti IN integráció, a mobil és számítógépes kliensek első verziói, és a nagyvállalati call centerekbe beépülő modulok, azaz készen áll a CallMix infrastruktúra. A TcT Hungary Kft. már a rendszertesztek időszakában szerződéses kapcsolatba került két hazai mobil szolgáltatóval, a Magyar Telekommal és a Telenorral, így nincs annak technológiai akadálya, hogy a CallMix hazai bevezetése megkezdődjön. Ugyanakkor az infrastruktúra kínálta felületeken megjelenő, megjeleníthető információk köre jelenleg még viszonylag szűk, éppen ezért jelen projekt tárgya nem más, mint a CallMix platform kínálta kommunikációs infrastruktúra, infókommunikációs keret, és felület megtöltése hatékony, innovatív tartalmakkal, szolgáltatásokkal.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Értékesítés támogató rendszer kiépítése

Projekt neve:

"A TcT Hungary Kft. Értékesítés Támogató rendszerének kiépítése"

Projekt leírása:

A TcT Hungary Kft. elmúlt években megvalósított fejlesztései közül több nemzetközileg is értékes és piacképes technológia és termék került ki, amelyek értékesítése professzionális szakmai és technológiai hátteret igényel. Ezen termékei közül kiemelkedő a felhő alapú ügyfélszolgálatai megoldások, illetve a JobCTRL névre hallgató SaaS szoftvertermék, mely rugalmas munkahelyek kialakításában és az otthoni, produktív munkavégzés feltételeinek biztonságos megteremtésében nyújt segítséget. A JobCTRL munkaidő nyilvántartó és projektmenedzsment rendszer, amely a korszerű felhő szolgáltatásként érhető el. Mivel napjainkban a rugalmas munkaidő és a távmunka egyre inkább teret hódít, a hagyományos munkavállalási formákkal szemben arra lehet számítani, hogy a JobCTRL-hoz hasonló rendszerek hamarosan nagy népszerűségre tesznek majd szert, ami azzal a következménnyel jár majd, hogy várhatóan követő, konkurens termékek jelennek meg ebben a szegmensben. Ez indokolja, hogy minél előbb olyan értékesítési rendszert építsünk ki, mellyel a konkurens termékek megjelenését és elterjedését megelőzve betörhetünk a hazai és nemzetközi piacokra. Ennek érdekében olyan Értékesítés Támogató rendszer kiépítését határoztuk el, mely lehetővé teszi az ügyfelek gyors, hatékony és tömeges megkeresését, valamint az ügyfélkapcsolatok kiépítését és kezelését. A rendszert azért kell felkészíteni az ügyfélkapcsolatok tömeges kezelésére, mert egyfelől a hazai és a kelet-közép európai piacokon is megkezdjük az értékesítést, másfelől főként a kkv szektorban kívánunk terjeszkedni. A rendszer kiépítésében az Inphone Kft. segítségét vesszük igénybe.

Az Inphone Kft. által szállított Értékesítés Támogató rendszer un. almodulokból felépülő keretrendszert alkot. A rendszerben elhelyezett ügyfélkontaktus és kommunikációs modulok révén a kínált megoldás alkalmas bármilyen termék értékesítési folyamatának hatékony támogatására az értékesítési folyamat teljes életciklusa alatt. A modul célja, hogy a kereskedelmi képviselők minél eredményesebb munkavégzését támogassa, előre feltöltött adatbázis alapján hívásokat bonyolítson, kövessen nyomon. A telepített alkalmazáscsomagok révén az ügyfélkapcsolatok és ügyek kezelése nem csak szabályozható, de egyben mérhetővé is teszi az értékesítési tevékenységet, akár folyamatlépésekre vagy egyes ügyekre illetve további szempontokra vetítve is. A keretrendszer lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy a leendő, illetve a már meglévő ügyfelekkel különböző ügyfélkapcsolati csatornákon keresztül felvegyék a kapcsolatot és értékesítési kampányokhoz rendelt forgatókönyvek (scriptek) segítségével tájékoztassák az ügyfeleket a termékekről. Az időpont egyeztető telefonhívásokon és a személyes találkozókon át egészen a szerződéskötésig a rendszer nyújtotta lehetőségekkel szabályozottá és követhetővé tehető az értékesítési folyamatban résztvevők munkája és az egyes ügyletek állapota. Jelen projekt keretében olyan Call Center központ kialakítását hajtjuk végre, mely elősegíti a JobCTRL nevű termékünk értékesítését. A Call Center lehetővé teszi, hogy nemcsak országos, de regionális szinten is direct marketing értékesítést folytathassunk.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Épületautomatizálási technológia fejlesztés

Projekt neve:

"Hosting rendszerű épületautomatizálási technológia fejlesztés telekommunikációs eszközökkel kiterjesztett, SaaS szerkezetű SCADA alkalmazásfejlesztés CIB BUS rendszerű redundáns PLC kliens vezérléssel"

Projekt leírása:

A projekt keretei között a TcT Hungary Kft. az épületautomatizálás területén az utóbbi évtizedben bekövetkezett hatalmas technológiai fejlődés széles körben való elterjedésének fontosabb akadályait kiküszöbölő rendszert hoz létre, amely:

 • Olcsó és megbízható PLC technológiára építve gyártótól függetlenül képes kezelni az épületautomatizálás alapelemeinek számító különböző aktorokat
 • Építve a korszerű telekommunikációs hosting technológiákra a nehézkes és szakember igényes paraméterezési és szabályozási feladatokat egy szerver kliens architektúrájú SaaS rendszerű alkalmazás keretei között biztosítva
 • Ezzel összességében egy magas rendelkezésre állású, mégis csak az informatikai alapú megoldások kínálta rugalmasságot biztosító rendszert hozva létre.

Az épületautomatizálás alapelemei már a múlt század hetvenes éveiben is elérhetők voltak, de magas költségei miatt a fejlett országokban is csak korlátozott kereslet mutatkozott. A nyolcvanas évek mikroelektronikai gyártástechnológiai és kilencvenes évek informatikai forradalma tette lehetővé, hogy elsősorban az ún. Facility management szakmában egyre szélesebb körben terjedjenek ezek a technológiák, hogy mára olyan iparágakban, mint a szállodaipar világszerte széles körben használt megoldásokká váljanak. A terület piaci viszonyai indokolják azt a jelenséget, hogy máig nincsenek meghatározó szabványok, a piacot uraló gyártók szigetszerű technológiákat fejlesztenek. A vevők ma szűk körben kombinálhatják az egyes rendszerek alapelemeit, egy-egy gyártó pedig továbbra is drágán vállalják egész rendszerek kiépítését és üzemeltetését, amely a rendszerek összetettsége miatt szakembert igényel. Jelen projekt keretében ennek megfelelően egy olcsó, az ipari automatizálás területén kipróbált, a legújabb innovációkat magába foglaló PLC (Programmable Logic Controller) technológiára épülő, szabvány csatolókon keresztül gyártótól függetlenül bármely automatizálási aktort kezelni képes és az automatizálási logikát osztott működésben egy robosztus IT alapú szolgáltató központból biztosító épületautomatizálási vezérlési technológiát hoz létre a pályázó.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

iBAU Smart Energy

Projekt neve:

iBAU Smart Energy

Projekt leírása:

Jelen projekt keretei között a TcT Hungary Kft. az iBAU Smart Energy rendszert, az iBAU intelligens épületautomatizálási felhő alkalmazásának energetikai kiterjesztését tervezi kialakítani. A tervezett rendszer épít az iBAU azon képességére, hogy az épületautomatizálási rendszer minden egyes szereplője egy központi tervező eszközről vezérlehető, így az automatizált működés, beleértve az energetikai optimalizálási célú beavatkozásokat is elemi szinten tervezhető, megvalósítható az energetikai mikromenedzsment, amelynek segítségével a minden energetikai rendszerben lévő fogyasztási tartalékok kiaknázhatók. Az iBAU Smart Energy lehetővé teszi egy kiterjedt és fogyasztási szempontból rendszerszinten optimalizált fogyasztási közösség létrehozását, amely az energia költségek szignifikáns csökkentését teszi lehetővé és aktívan kezeli a megújuló energiaforrások hatékony villamos energia rendszerbe integrálását, a fogyasztási és termelési szerkezet automatizált fogyasztási önkorlátozáson alapuló, aktív alakításával. Ugyancsak a projekt fontos eleme, hogy a fogyasztás optimalizálása mellett megvizsgáljuk villamos energiafogyasztás egy másik, eddig mérnöki, ipari, alkalmazott kutatási keretben viszonylag ritkán vizsgált aspektusát: A kibocsátott elektromágneses sugárzást. Minden fogyasztó rendelkezik ilyen kibocsátással és a mérnöki tudomány kialakította azokat a határértékeket, amelyeknek, a technológiáknak meg kell felelni. Ugyanakkor körülöttünk egyre bővül a sugárzást kibocsátó eszközök köre és mára cáfolat nélküli hiedelmek sora jellemzi a területet, holott a technológia fejődésével és így a terhelések növekedésével szükség van eszközökre, amelyek segítségével reális adatokra épülő kép adható a területről. Ennek egyik komoly akadálya, hogy nincs kialakított, laborkörnyezeten kívül használható módszertan a mérésekre és az elemzésekre és nincs olyan mértékrendszer, amelynek segítségével a bulvársajtóban elektroszmogként emlegetett jelenség egy átlagember számára megfogható, értelmezhető lenne. A projekt egyes részeiben a pályázó erre keres megoldást.

A projekt első része elsősorban kutatási feladatokból áll. Első lépésben, a kutatástervezés, irodalomkutatás után partnereink bevonásával az energetikai mikromenedzsment eszközrendszerével a fogyasztás befolyásolására alkalmas eljárásokat keresünk, definiálunk. Ezzel párhuzamosan kutatás indul az iBAU Smart Energy rendszerben kezelt infrastruktúra működését szimulálni képes modell építésére, olyan fogyasztásoptimalizálási stratégiák kidolgozására, amelynek segítségével a fogyasztási terv-tény konvergencia befolyásolható. Kutatás indul a szimulációs modell segítségével történő fogyasztásbecslési eljárások kialakítására, illetve a fogyasztást eltérítő beavatkozási lehetőségekre. Ezek alapján felülvizsgáljuk az elkészült iBAU rendszer képességeit mind az érzékelési, mind a beavatkozási oldalon és a beavatkozási eszközök eredményességét teszteljük, külön részprojektben foglalkozunk a megújuló energiaforrások kezelésével, ahogy külön kutatási szakaszt jelent az elektromágneses sugárzás, terheléshez kapcsolódó projektelemek is. A kutatásokat követően specifikáció, majd rendszertervezés alapján készül el az iBAU Smart Energy szoftverimplementációja, amelyet terveink szerint próbabevezetések keretei között próbálunk ki.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

CallMix rendszer kifejlesztése

Projekt neve:

Callmix: Mobil Telekommunikációval támogatott social networking

Projekt leírása:

A TcT Kft. jelen projekt keretei között a CallMix rendszer kifejlesztését tervezi. A CallMix egy olyan technológia és szolgáltatás, mely alkalmas a telekommunikáció és az Internet informatikai összekötésére, és segítségével a CallMix ügyfelei, előfizetői számára a mobiltelefon hívások közben a rendelkezésére álló felületeken automatikusan - alapesetben az egyre népszerűbb közösségi portálokon (social networking) lévő profiljaikban tárolt - többletinformációkat tudunk megjeleníteni a hívott, illetve a hívó félről. A koncepció alapja a megfigyelés, miszerint egyre szélesebb körben vált jellemzővé, hogy az emberek a számítógépük előtt ülve telefonálnak akár magán ügyekben, akár üzleti ügyekben, akár valamilyen ügyintézési céllal. A CallMix segítségével a telefonon keresztüli kommunikációhoz egy innovatív technikával automatizáltan kapcsoljuk hozzá a számítógép képernyőjét, ezáltal egy egészen új, személyre szabható interaktív felületet hozunk létre. A CallMix rendszer segítségével a személyek közötti kommunikáció kibővül és a különböző kommunikációs csatornák (közösségi portál-bejegyzések, e-mail) egyetlen felületre gyűjthetők össze. A CallMix rendszer másik előnye, hogy a személy-szervezet kommunikációt teszi minden eddiginél hatékonyabbá, hiszen egy ügyfélszolgálat vagy vállalat hívásakor az egyébként személyes kommunikációra használt felületeket a vállalati kommunikáció számára teszi elérhetővé, ennek segítségével a ma elterjedt telefonos ügyfélszolgálatokat egy jól alkalmazható interaktív multimédiás felülettel egészíti ki. A ma működő ügyfélszolgálati rendszerek fontos eleme az IVR (Interactive Voice Response), azaz a hangos menü, amelynek segítségével a hívót az igényeinek megfelelő információkkal rendelkező ügyintézőhöz lehet irányítani. A CallMix segítségével ez a nehézkes, de szükséges eszköz is vizualizálható, jelentősen könnyebbé téve a használatát. , Így lehetővé tesz olyan új lehetőségeket az ügyfél számára, mint a video ügyfélszolgálat, a telefonosan támogatott egyéni ügyintézés, és képes megfelelni a telekommunikáció jövőjének tartott multimédiás kommunikáció elvárásainak is. Mindemellett a CallMix kiváló reklám felület is, célzottan képes ügyfelek számára interaktív információt eljuttatni az erre alkalmas felületeken keresztül. A CallMix így képes az ügyfélkapcsolati rendszerek és a komplex vállalati portálok funkcionalitását egyetlen jövőképes szolgáltatásban összegezni. A CallMix koncepciójának kidolgozásában alapelem volt a rendszer elterjesztésének szempontja, amely a közösségi rendszerek egyik sarkalatos pontja és ami a CallMix esetében a szolgáltatás eléréséhez szükséges CallMix kliens szoftver telepítését jelenti minél több felhasználó gépére. A rendszer szerkezetéből fakad, hogy a szolgáltatással érintett összes szereplő (távközlési szolgáltatók, ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalatok, közösségi portálok, stb.) érdekeltek a rendszer elterjesztésében, hiszen minden telepített CallMix kliens egy potenciális ügyfelet jelent a számukra. A projekt egy előkészítési szakasszal és rendszertervezési szakasszal kezdődik. Erre épülve kezdhető meg a fejlesztés, amely a következő főbb moduláris egységek mentén fog megtörténni: Mobil főközponti alkalmazás szerver; CallMix Központi kiszolgáló szerver, Ügyfélszolgálati alkalmazás szerver technológia és annak SaaS szerkezetű verziója a hosting ügyfelek számára. A szerveroldali rendszerelemek mellett készül el a CallMix kliens alkalmazás Windows platformra. A projekt rendszerintegrációval és tesztekkel zárul. A fejlesztéseket azokhoz igazodva a piaci bevezetést előkészítő marketing tevékenység kíséri. A fenntartási időszakban a pályázó legalább egy hazai mobil szolgáltatónál és az ügyfélkörébe tartozó cégek felénél be kívánja vezetni a rendszert. A fenntartási időszak fontos fejlesztési kihívása az üzleti környezetbe adaptálás, hiszen a hívások itt belső vállalati információkkal egészíthetők ki, amely jelentősen növelheti az üzleti kommunikáció hatékonyságát.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Mobil Tudásközpont megerősítése

Projekt neve:

Mobil Tudásközpont megerősítése a TcT Hungary Kft.-nél

Projekt leírása:

Jelen pályázat keretében a TcT Hungary Kft. azokat a fejlesztési tevékenységeit kívánja megvalósítani, ami az utóbbi években az okos telefonok piacán lezajlott innovációs eredmények integrálását teszi lehetővé a mobil telefonokra történő fejlesztéseken keresztül. A cég saját fejlesztésű szolgáltatásainak, termékeinek nagy része a mobil főközponti rendszerekhez, ill. alközponthoz kapcsolódik. Az IKT konvergencia folyamat és az utóbbi évek gyors fejlődése a végkészülékek képességeinek ugrásszerű javulásával olyan új lehetőségeket nyitott, amely szerkezetében változtatja meg a terület fejlesztési irányait. Egészen új felületet jelentenek az utóbbi két év sikertörténetét produkáló táblagépek, amik az okos-telefonok és a számítógépek egyes képességeit igyekeznek egybe gyúrni és bonyolult szolgáltatások, funkciók biztosításának eszközei lehetnek, legyen szó vezérlésről, vagy adatok, információk eléréséről.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

TcT HUNGARY Kft.
Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Telefon: +36 1 4646160
Fax: +36 1 4646168
E-mail: info@tct.hu
www.tct.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Állandó mágneses szinkron motorok hatásfokának optimalizálása additív gyártás segítségével

A kedvezményezett neve:

TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Állandó mágneses szinkron motorok hatásfokának optimalizálása additív gyártás segítségével

A szerződött támogatás összege:

176 231 650 Ft

A támogatás mértéke:

67,6392 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során a legkorszerűbb elektromos motorokban alkalmazott állandó (szuper) mágnesek tervezési és gyártási folyamat optimalizálását, valamint az állandó mágneses villanymotorok hatékonyságának növelését tűztük ki célul, melyet az additív gyártás kínálta lehetőségek biztosította innovatív eljárással és az ehhez kapcsolódó modern, digitális eszközökkel kívánunk elérni.
Végső célunk egy olyan piacképes villanymotor család és tervezési, gyártási módszertan létrehozása, mely megadott paraméterek mentén optimalizált szerkezettel, fém nyomtatott mágnesekkel működik, fém nyomtatási eljárással készült fejlett hűtésű házzal rendelkezik. Ezt egészíti ki egy olyan önállóan is használható tervező algoritmus, mellyel a villanymotor kialakítása bizonyos szempontok mentén, generatív tervezéssel optimalizálható.
Az állandó mágneses szinkronmotorok nagyon nagy energiasűrűségű motorok, alkalmasak szervomotornak, tehát nagy teljesítmény leadására, de rövid üzemre, vagy kisebb teljesítményen tartós üzemre is. Jellemző felépítésük egyszerű, áll egy csapágyazott tengelyből melyen a lemezekből összefogott forgórész található, amiben az állandó mágnesek kapnak helyet. Ezt veszi körül az állórész lemezcsomagja a réz vezető tekercseléssel és az egészet a motor háza fogja össze. A konstrukció egyszerű gépészeti kialakítást igényel, ugyanakkor szükség van a nagy fluxussűrűségű ritka földfém (NdFeB) anyagú mágnesekre, melyek jelentős költséghányadát képviselik egy ilyen villanymotor előállításának. A jelenleg használt mágnes gyártási technológiák jellemzően hasáb, henger, gyűrű alakú mágnesek előállítására alkalmasak A motorok kapcsán használt hasábalak messze nem optimális: rögzítése nehéz, mágneses fluxusvesztesége jelentős a forgórész fém lemezeinek rövidzárása miatt. Ez az a pont, ahol az additív gyártás jelenti a további fejlődés lehetőségét. Az additív gyártás, vagyis 3D nyomtatás alkalmas szinte bármilyen geometriájú mágnes legyártására. Megvalósítható az optimális mágnesalak, mely az állandó mágneses szinkronmotor tulajdonságait, úgy mint hatásfok, nyomatékhullámosság, zaj nagy mértékben javítja. Másodsorban a hatékony mágneses tervezésnek és mágneskialakításnak köszönhetően a berendezés előállítási költsége, a fajlagos anyagigény a ritka földfémek fele csökken, mely a fenntarthatóságot is megalapozza. Egy ilyen mágnesalakot a TCT Hungary Kft. P210006 számmal és „Egyedi geometriájú állandó mágnes, fémporból additív gyártástechnológiával készítve, állandómágneses szinkron villanymotorok forgórészéhez”, címmel oltalomként jegyez.
A ritka földfém mágnesek (NdFeB) és a nagy energiasűrűségű villanymotorok kardinális kérdése a megfelelő hűtés. A mágnesek és a motor élettartama, hatásfoka a melegedés hatására jelentősen csökken. A mágneses optimalizációt csak úgy érdemes elvégezni és kivitelezni, ha a motor hűtését is figyelembe vesszük. Erre szintén az additív gyártás, a 3D fém nyomtatás kínál jó megoldást, mivel mint a léghűtéses, mind a folyadék hűtéses köpeny, vagyis motor burkolat az igényeknek megfelelően, hatékonyan kialakítható. A forma követő hűtőcsatornák, a vékony lamellás, zárt hőleadó felületek, alkatrészek számának csökkentése, változó falvastagság mind olyan lehetőség, amely a hagyományos, pl. nyomásos öntési vagy forgácsolási megmunkálások során nem megvalósítható.
Projektünk során egy komplex, innovatív állandó mágneses szinkron villamos motor fejlesztői környezetet hozunk létre, mely segítségével az igényelt motor egyes tulajdonságai szerint optimalizálhatunk a tervezés során. Ehhez kísérletek és fejlesztést végzünk 3D fémnyomtatókkal és ritka földfém por alapanyagokkal. Meghatározzuk a technológiai paramétereket, kifejlesztjük a gyártástechnológiát, és bebizonyítjuk az additív gyártás előnyeit és hatékonyságát.
A projekt eredményeként létrejön egy olyan eszköztár, melyek részenként és egyben is jól értékesíthetők akár licensz, akár szolgáltatás, akár legyártott alkatrész formájában.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2025.02.01.

Projekt azonosító száma:

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00140